به همکاران خوش آمدید

درباره ما

درباره ما

تیم مشاوره مدیریت همکاران

 

گروه همکاران به همت جمعی از مدیران موفق و باتجربه و با بهره گیری از دانش آکادمیک اساتید مدیریت شکل گزفته است. هدف اصلی همکاران فرهنگ مدیرت دانش محور و بهره مند سازی مشتریان از ارزش افزوده این فرهنگ است. رشد و توسعه سازمان ها هم از بعد مالی ، هم در بعد اثربخشی در بعد کارایی نتیجه بهره گیری از خدمات تخصصی همکاران است.